ZMĚNY V CERTIFIKACÍCH : NOVÉ NAŘÍZENÍ EU 2016/425

Katalogové číslo: 12447

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom vás informovali o změnách v legislativě OOP v důsledku nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/425o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS Dne 21.4.2019 dochází ke konci platnosti směrnice 89/686/EHS. Výrobce musí po 21.4.2019 uvádět na trh OOP, které jsou v souladu s Nařízením EU 2016/425 a jsou označeny jménem (obchodní značkou) a adresou výrobce –pokud to povaha nebo velikost výrobku umožňuje. Tuto adresu/y najdete buď přímo na výrobku, nebo na jeho obchodním balení, či přiložené dokumentaci. Distributor může do 21.4.2023 prodávat i OOP takto neoznačené, ale musí být zakoupené u výrobce, či dovozce před datem 21.4.2019 a pokud nedošlo k uplynutí doby použitelnosti nebo skladovatelnosti. Distributor musí zajistit, aby při prodeji OOP byl zákazníkům poskytnutý patřičný návod k použití a to v jazyku dle prodeje OOP. Koncoví uživatelé mohou nadále používat OOP vydané dle směrnice 89/686/EHS, pokud nedošlo k uplynutí doby použitelnosti nebo skladovatelnosti.

ZMĚNY V CERTIFIKACÍCH _NOVÉ NAŘÍZENÍ EU_216-425.pdf

e-shop je momentálně mimo provoz

Ochrana dechu před nanočásticemi

Katalogové číslo: 12461

vzhledem k opakujícím se dotazům na téma ochrany před nanočásticemi bychom Vás rádi informovali o řešení, které v tomto ohledu poskytují výrobky ochrany dýchání MOLDEX. Kompletní informaci najdete v přiloženém souboru PDF - níže

Ochrana dechu před nanočásticemi.pdf

e-shop je momentálně mimo provoz

Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření - zákaz prodeje respirátorů FFP3 mimo zdravotnická zařízení ....

Katalogové číslo: 12480

Všem osobám se zakazuje s účinností ode dne 4. března 2020 prodávat všechny osobní ochranné prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, třídy FFP3 vyrobené a uváděné na trh v souladu s technickou normou EN 149:2001+A1:2009 jiným osobám, než jsou:  poskytovatelé zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,  poskytovatelé sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kteří poskytují zdravotní služby podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  Česká republika a její organizační složky,  osoby distribuující uvedené osobní ochranné prostředky, se sídlem nebo usazené na území České republiky, které mohou uvedené osobní ochranné prostředky dále prodávat či převádět pouze výše uvedeným osobám v souladu s tímto mimořádným opatřením, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření.pdf

e-shop je momentálně mimo provoz

1-3