O firmě

Patříme mezi nejvýznamnější prodejce a dodavatele ochranných pracovních pomůcek a oděvů v ČR. Od založení firmy roku 1991 se intenzivně snažíme rozšiřovat sortiment o nové moderní prvky, které znamenají pokrok v oblasti ochrany zdraví při práci. I vzhledem ke strategické poloze, 30km jižně od Prahy, je naše obchodní působení po celé ČR.

Vždy chceme být našim zákazníkům solidním obchodním partnerem, jak v cenové politice, tak v přesnosti a včasnosti dodávek a vycházet zákazníkům a obchodním partnerům vstříc v jejich požadavcích.

Zboží je odzkoušeno státní zkušebnou po funkční i hygienické stránce a splňuje platné evropské normy.